ข้อมูล กวาวเครือ

รูปที่1

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea superba   Roxb.

ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE

ชื่ออื่นๆ : กาวเครือ กว๋าวเครือ จานเครือ กวาวเครือขาว ทองเครือ ตานจอมทอง กวาว กวาวหัว

ลักษณะ : เป็นไม้เถา ขึ้นยึดเกาะกับต้นไม้ใหญ่ มีหัวใต้ดินเป็นก้อนใหญ่สีขาว ยอดอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบ ก้านหนึ่งมี 3 ใบย่อย ดอก เป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ สีแสด รูปดอกถั่ว ขนาดยาว 4-7 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบตั้งแผ่กว้าง กลีบข้างแคบ กลีบกระทงโค้งแหลม ยาวเป็น 4-5 เท่าของกลีบรองดอก ผล เป็นฝักแบนเห็นก้านชัดเจน

การกระจายพันธุ์ : จากอินเดียถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตก เป็นไม้กลางแจ้งที่ขึ้นได้ดีตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณแล้ง ที่ระดับความสูง 100-300 เมตร

ประโยชน์ : ชาวบ้านเชื่อวาหัวกวาวมีฮอร์โมนบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง แต่ถ้ารับประทานมากจะเป็นพิษ ทำให้เลือดลมไม่ปกติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s